Belge Detay

DOKÜMAN
KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILMAK ÜZERE GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Klinik Araştırmalarda Kullanılmak Üzere Gönüllü Bilgilendirme Metinleri (Varsa)