Belge Detay

İZİN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞYERİ AÇMA BELGESİ
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 29/01/2014 tarihli ve 90757378/20/425408 sayılı ve "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kullanılacak Basılı Evrak İş Yeri Açma Belgesi" konulu Makam Onayına göre yayımlanan İş Yeri Açma Belgesi şartları taşıyan mezunlara okul müdürlüklerince düzenlenmektedir.
Elektronik
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/24221340_Yyeri_AYma_Belgesi_YrneYi.pdf