Belge Detay

RAPOR
ÖZEL SAĞLIK ALANI KULLANIM KARARI BULUNAN HASTANE BİNASININ İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR İLE GAYRİSIHHİ MÜESSESELERDEN UZAK OLDUĞUNA İLİŞKİN RAPOR
AS