KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

/images/Design_V2/kaysis-logo.png

DEVLET BELGE YÖNETİM SİSTEMİHizmet Envanterinde tanımlanan her bir faaliyet için başvurularda istenilen veya varsa hizmet sonucunda düzenlenen belgelerin türlerine göre tasnif edilerek adlarının standartlaştırıldığı, belgelerin Unique kodlarla eşleştirildiği ve belgelerin matbu bir örneğinin alındığı sistemdir.