KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

/images/Design_V2/kaysis-logo.png

Resmi yazıların “sayı” bölümünde, yazının hazırlandığı kurumu/birimi gösteren T.C. Devlet Teşkilatı Numarasından sonra yazılan, yazının içeriğinde yer alan konuyu gösterir kodların ve resmi yazıların arşivlerde saklama sürelerinin tanımlandığı sistemdir.


Standart Dosya Planı

Lütfen SDP Kodlarını görmek için kurum seçiniz.